fredag, mars 11, 2005

Mer kul från Boyahead

LINKÖPING - Det finns ett mycket starkt samband mellan cancer och så kallade cancerämnen, påstår en ny rapport från forskare på Linköpings Universitet. Många former av cancer orsakas enligt rapporten helt eller delvis av förekomsten av cancerämnen, och det finns få fall där man kunnat belägga att cancerpatienterna i fråga inte kommit i kontakt med cancerämnen. Sambandet påträffades av en ren slump. "En av våra forskare fick infallet att undersöka saken när han upptäckte att cancerämnen, eller cancerogener som de också kallas, har ett namn som påminner om sjukdomen cancer," berättar docent Birgitta Rasmusson. "Vi kollade upp saken och fann en mycket starkt koppling." Man varnar nu människor som vill undvika cancer att inte förtära ämnena i fråga. Cancerogenerna är svåra att urskilja med blotta ögat, men har enligt tidigare forskning visat sig finnas i så gott som alla matvaror. De som vill vara på den säkra sidan kan välja att dö av svält.

Inga kommentarer: